Wiedza

Pompy ciepła

Co to jest pompa ciepła?

Najprościej mówiąc urządzenie to działa w odwrotny sposób niż lodówka. Dzięki pompie ciepło z powietrza lub z gruntu jest doprowadzone do pomieszczeń domu. Jest to maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z miejsca o niższej temperaturze do miejsca gdzie temperatura jest wyższa.  Proces ten zachodzi poprzez dostarczenie z zewnątrz energii mechanicznej (w przypadku pomp ciepła sprężarkowych) lub energii cieplej (w pompach absorpcyjnych) 

Czy pompa ciepła się opłaca?

Pompy ciepła zdecydowaną większość energii niezbędną  do ogrzewania czerpią ze środowiska naturalnego. Co za tym idzie niewielka część energii potrzebna do jej pracy jest pobierana z sieci elektrycznej.  Na każde 2kWh energii elektrycznej pompa ciepła o współczynniku  efektywności COP=5 wytwarza 3,5kW ciepła. 

Za przykład może posłużyć następujący przypadek, gdzie:

  • 2 kW – to energia pobrana z prądu;
  • 5 kW – to energia z darmowego źródła (powietrze, grunt, woda).

2 kW + 5 kW = 7 kW

COP = 7 kW / 2 kW = 3,5kW

Pompy ciepła znakomicie współpracują z instalacja fotowoltaiczna, to połączenie daje nam 100%-owe ekologiczne ogrzewanie zasilane prądem solarnym. Takie połączenie pozwala nam maksymalnie obniżyć koszty chłodzenia jak i ogrzewania budynku. 

Czy pompa ciepła może ogrzać wodę użytkowa (C.W.U.)?

Odpowiedz jest bardzo prosta, TAK pompa ciepła może posiadać jak i ogrzewać zbiornik na C.W.U. dla całego domu.

Czy pompa ciepła współpracuje z grzejnikami?

Pompy ciepła są najefektywniejsze w polaczeniu z niskotemperaturowym ogrzewaniem płaszczyznowym, np. z tzw. podłogówką. Jeżeli jednak z różnych przyczyn nie możemy zastosować w.w. rozwiązania z pomocą przychodzą nam modele pomp przystosowanych do tego typu rozwiań.

Jaki jest koszt instalacji pompy ciepła?

Przy pompach ciepła mamy dokładnie tą sama zasadę, koszt jest zależny od wielu czynników. Rodzaj urządzenia, ilość domowników, zapotrzebowanie na C.W.U., wyniku audytu energetycznego budynku, przeznaczenia pompy. 

Czy pompa ciepła jest głośna?

Jak każde urządzenie elektryczne w trakcie jego pracy, pompa ciepła oddaje dźwięki oraz wibracje. Nowoczesne pompy ciepła, to wysoko zaawansowane urządzenia elektryczne i rozwiązania zastosowane w trakcie ich produkcji sprawiają, że dźwięki generowane możemy porównać do poziomu dźwięków, które wydobywają się w trakcie pracy lodówki czy kotła gazowego. 

Co to jest pompa ciepła typu split?

W urządzeniach typu split układ chłodniczy jest rozdzielony na dwie jednostki, które są połączone instalacja freonową z czynnikiem chłodniczym. Ich montaż wymaga od instalatora posiadanie uprawnień F-GAZ. Układ chłodniczy w pompach ciepła typu split nie jest zamknięty hermetycznie, dlatego tez urządzenia tego typu wymagają przeprowadzania corocznych kontroli szczelności tzw. serwisu. 

Co to jest pompa ciepła typu monoblok?

W przypadku monobloków cały układ chłodniczy jest hermetycznie zamknięty w trakcie jego produkcji w jednej jednostce. W przypadku kiedy pompa ciepła typu monoblok jest rozdzielona na dwie osobne jednostki, to obie połączone są instalacja wodna nie freonowa. Tak wiec nie wymagamy uprawnień F-GAZ od instalatora ponieważ nie ingeruje on w układ chłodniczy. Natomiast musimy pamiętać ze w przeciwieństwie do urządzeń typu split, monoblok wymaga zabezpieczenia przed zamarzaniem wody krążącej pomiędzy budynkiem, a jednostka zlokalizowana na zewnątrz, na wypadek dłuższej przerwy w dostawie prądu podczas mrozów.

Czym jest inverterowa pompa ciepła ?

W przeciwieństwie do sprężarek standardowych, rozpoczynających pracę od razu na pełnych obrotach, sprężarki inwerterowe mają tzw. "miękki start" - stopniowo zwiększając obroty silnika. Tym samym sprężarka pompy ciepła sterowana inwerterowo pobiera mniejszy prąd rozruchowy, jest bardziej energooszczędna i cichsza.

wstecz