Wiedza

Mój Prąd 5.0 – możliwość dofinansowania na rekuperację i klimatyzację

Mój Prąd to rządowy program dotacji współfinansowany z unijnych środków, którego celem jest wspieranie osób wytwarzających energię z odnawialnych źródeł we własnych gospodarstwach domowych – 22 kwietnia 2023 roku rozpoczęła się jego piąta edycja. W odsłonie tej zaszło kilka zmian takich jak zwiększenie maksymalnych kwot dopłat oraz rozszerzenie katalogu urządzeń, na które można uzyskać dofinansowanie. Jednym z nowych sprzętów uznawanych w programie są pompy ciepła typu powietrze-powietrze, jakie mogą działać także jako klimatyzatory. Maksymalna kwota dotacji w tym przypadku wynosi 4400 złotych. Co należy zrobić, by skorzystać z takiego dofinansowania?

Warunki udziału oraz wysokość dopłat w rządowych programach dofinansowań do klimatyzacji i rekuperacji

Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania Mój Prąd 5.0 jest korzystanie z systemu net-billingu oraz posiadanie fotowoltaiki albo montaż paneli słonecznych wraz z innymi urządzeniami uwzględnionymi w programie. Nie ma określonego kryterium dochodowego, co oznacza, że każdy, kto mieszka w Polsce i spełnia wymagane warunki, może zgłosić chęć udziału, niezależnie od wysokości swoich zarobków. Program Mój Prąd 5.0 to dobre rozwiązanie dla osób zainteresowanych instalacją klimatyzatora działającego na zasadzie pompy powietrze-powietrze lub rekuperatorów zasilanych elektrycznie energią pochodzącą ze słońca. Samodzielne sfinansowanie montażu takich urządzeń często nadwyręża domowy budżet, więc warto spróbować uzyskać dopłatę w wysokości do 4400 złotych, co powinno pokryć nawet do 50% kosztów inwestycji.

Dodatkowym źródłem finansowania może być również inny rządowy program – Czyste Powietrze, którego celem jest walka ze smogiem poprzez pomoc w termomodernizacji gospodarstw domowych w Polsce. W jego ramach właściciele jednorodzinnych domów mogą ubiegać się o dotację albo pożyczkę między innymi na prace związane z wymianą starego pieca na nowe źródło ogrzewania oraz z montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Nowe urządzenia muszą mieć klasę energetyczną A lub wyższą. Wysokość środków finansowych, które można uzyskać, jest uzależniona od rocznego dochodu w gospodarstwie domowym. Na poziomie podstawowym maksymalna kwota dofinansowania rekuperacji wynosi 6700 zł, wyższym – 11700 zł, a przy najwyższym to 16700 zł, co powinno pokryć odpowiednio ok. 40%, 70% i 100% kosztów inwestycji.

Jaki jest przewidywany czas trwania programu oraz jego budżet?

Mój Prąd 5.0 ma trwać do 22 grudnia 2023, chyba że pieniądze wyczerpią się wcześniej (chociaż resort klimatu i środowiska zadeklarował, że ma do dyspozycji dodatkowe 400 mln zł na wypadek zbyt wczesnego rozdysponowania środków w ramach tego dofinansowania). Budżet programu wynosi 100 mln zł, co jest podobną kwotą jak w przypadku poprzednich jego edycji. Dopłaty udzielane są na już zakończone inwestycje, zazwyczaj w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zamierzasz skorzystać z programu Mój Prąd 5.0 i masz dom w Tarnowie, skontaktuj się z nami – pomożemy przy wyborze oraz montażu urządzeń do klimatyzacji lub rekuperacji, na które możesz uzyskać dofinansowanie.

wstecz